Đề XuấT 2018

Editor Choice

Recic gà cổ điển với nấm
Recipe Scallops với măng tây xanh
Đan mũ mẫu miễn phí trong mô hình jacquard

Đan học cách nhặt mũi khâu

Anonim

Bạn có phải là người mới bắt đầu chơi nhạc không? Chẳng bao lâu nữa, bởi vì trong video của chúng tôi, chúng tôi chỉ cho bạn cách đan các mũi khâu một cách chính xác và đan các mũi khâu. Click cũng thông qua bộ sưu tập hình ảnh của chúng tôi!

Phần 1

Đi lên mũi khâu Phần 1

Lấy mũi khâu Phần 2

)

Nhấn vào đây để bước 2: Ghi lại các mũi khâu phải và trái

$config[ads_text] not found

Chuyển sang Bước 3: Knit Cable Knit

Nhấp vào đây để bước 4: Liên kết các mũi khâu

Cũng chơi trò chơi hai tầng đan của chúng tôi:

Các LoạI Phổ BiếN, Tháng MườI Hai - 2018

Top